Avdeling Rød 2

Marianne Strande

Avdelingsleder

Utdanning: Førskolelærerutdanningen med fordypning i flerkulturelt arbeid.

mariannes@trollsteinen.no

Sander Amundsen

Barnehagelærer

Fordypning: Barnehagens rom, miljø og materiell

Siv Asker Rutledal

Pedagogisk fagarbeider

Utdanning: Fagbrev i barn- og ungdomsarbeider. Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen.

Solveig Andersen Allum

Pedagogisk fagarbeider

Liridona Golja Marku

Pedagogisk fagarbeider