Avdeling Grønn

Sissel Aks

Avdelingsleder

Utdanning: Barnevernspedagog, småbarnspedagogikk og barnehagepedagogikk.

sissel@trollsteinen.no

Glenn Pedersen

Pedagogisk leder

Utdanning: Førskolelærerutdanningen med fordypning i musikk. Videreutdanning 30 stp pedagogisk veiledning.
Digital pedagog

glenn@trollsteinen.no

Sølvi Johannessen

Pedagogisk fagarbeider

Utdanning: Fagbrev i barn- og ungdomsarbeider.

Maren Russeltvedt Larsen

Lærling