Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Daglig leder: Bente Seierstad
Telefon: 33 11 66 52 / 900 57 184
Epost: bente@trollsteinen.no

Rød avdeling:

Telefon 414 15 720
Epost: eli@trollsteinen.no

Lilla avdeling:

Telefon 477 63 069
Epost: marianne@trollsteinen.no

Grønn avdeling:

Telefon: 414 09 670
Epost: sissel@trollsteinen.no

Gul avdeling:
Telefon: 414 16 790
Epost: nina@trollsteinen.no

Blå avdeling:

Telfon: 919 19 810
Epost: mariannek@trollsteinen.no