Trollsteinen Barnehage

En del av livet

Vi vet at Trollsteinen barnehage er en del av barnets, foreldrenes og de ansattes liv – og at barnehagen og hjemmet er likeverdige og like viktig for hverandre. Vi bidrar aktivt til å lære hverandre å kjenne og har fokus på å bygge gode relasjoner. Med slagordet “Det lille ekstra som gjør den store forskjellen” skaper vi ekstra liv og innsats hos store og små.

Verdiene våre er: Nysgjerrige, Inkluderende, Tilstedeværende, og Omsorgsfulle

Bemanning og fagkompetanse:

Vi er 24 faste ansatte i Trollsteinen. De fleste har en form for pedagogisk utdanning. I tillegg til disse har vi til enhver tid dyktige lærlinger ute på avdelingene. Med høy grad av kvalifisert bemanning, har vi en sterk pedagogisk plattform og et stort handlingsrom til å følge opp hvert enkelt barn.

Varierte muligheter i barnehagen:

Med eget plaskebasseng, atelier og store aktivitetsrom har vi varierte dager. Uteområdet innbyr til lek, aktivitet og utforskning, og er tilpasset alle aldersgrupper. I Hagalia har vi enkel tilgang til fjell, dype skoger, akebakker og åpne sletter. Barnehagen har i tillegg egen gapahuk direkte i nærheten, som også de aller minste lett kan gå til.

En dynamisk og lærende barnehage:

Vi er hele tiden i utvikling både som organisasjon og personer. Vi har stort fokus på videreutdanning og kompetanseheving av personalet, med barns beste som hovedfokus. Vi utvikler stadig det fysiske miljøet med endringer og oppgraderinger. Maksimal utnyttelse og tilrettelegging av barnas lekemiljø er avgjørende for å fremme barns psykiske helse.

Unike opplevelser i Trollsteinen Barnehage:

Vi samarbeider med eksterne aktører for å gi barnet ditt det beste en barnehage kan tilby. Blant disse er bading i stort basseng på Hedrum Ungdomsskole, Kulturskolen og Larvik Bibliotek, som gir oss alt fra lesestunder til teaterforestillinger.

Trollsteinen er en kulturbærer:

Vi markerer store høytider og andre merkedager, samt store idrettsarrangementer og kulturbegivenheter. Vi lar barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner og verdier, samt kulturelle inntrykk og uttrykk.